Θυρεός Κοινότητας

Aνιχνευτής

ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

 
Eκπαίδευση για τη ζωήΟ
Προσκοπισμός συμπληρώνει τη διαπαιδαγώγιση που παρέχει η Οικογένεια και το Σχολείο. Ο Προσκοπισμός αναπτύσσει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και τη διάθεση για μάθηση και απόκτηση νέων εμπειριών. Οι Πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσμο έξω από τις αίθουσες του σχολείου. Οι ενήλικες τους μαθαίνουν και τους μεταδίδουν ικανότητες.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Mια κίνηση για νέους
Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση ... σε διαρκή ανάπτυξη και πρόοδο. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις συνθήκες της Κοινωνίας και προσφέρει ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Μια Κίνηση Παγκόσμια
Προσκοπικές Οργανώσεις Αναγνωρισμένες από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο υπάρχουν και λειτουργούν σε περισσότερες από 150 Χώρες της γης.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Μια Κίνηση που εξαπλώνεται συνεχώς
Ο Προσκοπισμός, από το 1906 που ιδρύθηκε, αναπτύσσεται συνεχώς και εξαπλώνεται σε όλο τον Κόσμο. Σήμερα έχει πάνω από 16 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια. Ο Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλη του τα τελευταία 20 χρόνια. 'Eνα μεγάλο μέρος αυτής της επέκτασης έγινε στις αναπτυσσόμενες χώρες ενώ τελευταία άρχισε να ξαναλειτουργεί και στις χώρες που πριν 60-70 χρόνια, είχε απαγορευτεί.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Ανοικτός σε όλους
Ο Προσκοπισμός είναι ανοικτός και δέχεται όλους, ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή ή χρώμα, σύμφωνα με το Σκοπό, τις Αρχές και την Προσκοπική Μέθοδο όπως αυτά καθιερώθηκαν από τον ιδρυτή του Robert Baden Powell.

Ο Ιδρυτής του Προσκοπισμού, Sir Robert Baden Powell

Ο Ιδρυτής του Προσκοπισμού Sir Robert Baden Powell με Προσκόπους στο Imperial Τζάμπορη, Λονδίνο 1924 (φωτογραφία: Pinetreeweb).

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Κίνηση εθελοντική
Η ένταξη και η παραμονή στην Προσκοπική Κίνηση είναι εθελοντική. Ο καθένας αναλαμβάνει ευθύνες και υποχρεώσεις επειδή ο ίδιος το θέλει.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Ψυχαγωγία με σκοπό
Μέσα από το διασκεδαστικό κι ενδιαφέρον πρόγραμμά του, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, ο Προσκοπισμός πετυχαίνει το σκοπό του, που είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των ψυχικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων των νέων, ώστε να καταστούν χρήσιμοι και υπεύθυνοι πολίτες με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινωνίας.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Πρόκληση και για τους μεγάλους
Είναι μια ευκαιρία που προσφέρεται στους νέους, που τους βοηθάει στη ζωή τους. Είναι ένας τρόπος ζωής που, μπορεί να βελτιώνει αποτελεσματικά τις σχέσεις ανάμεσα στις γενεές ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αμοιβαία κατανόηση. Οι ενήλικοι στον Προσκοπισμό, εκπαιδεύονται και αποκτούν χρήσιμες εμπειρίες για την ατομική τους βελτίωση και εξέλιξη.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Κίνηση μη πολιτική
Ο Προσκοπισμός δεν αντιπροσωπεύει ούτε συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα ή οργάνωση. Οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν εποικοδομητικά και να παίρνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες της κοινωνίας, στην οποία ζούνε.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Μία μέθοδος αγωγής:
με προσωπική δέσμευση
- σ'ένα κώδικα συμπεριφοράς: την Υπόσχεση και το Νόμο του Προσκόπου
με μάθηση μέσα από την πράξη
- αυτοεκπαίδευση, ενεργός συμμετοχή, συλλογική εργασία
με δουλειά σε μικρές ομάδες
- στην φιλική παρέα των συνομιλήκων τους, της ενωμοτίας, τα παιδιά αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες και ομαδικές επιδεξιότητες, που απαιτούν συνεργασία και συναίσθηση ευθύνης.
με ελκυστικά προγράμματα
- προοδευτικών δραστηριοτήτων, που βασίζονται στα ενδιαφεροντα των νέων. Δραστηριότητες κυρίως μέσα στη φύση που προσφέρει στους νέους το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για παρατήρηση και μάθηση. Η φύση συνδυάζει την απλότητα με τη δημιουργία, κρύβει το απρόοπτο, το νέο, στοιχεία που προκαλούν την επιθυμία να τα γνωρίσει το παιδί, να εξοικειωθεί μαζί τους και να τα χαρεί ζώντας ευχάριστες περιπέτειες.

bar_trif_oriz_220pras.gif (1694 bytes)

Τρόπος ζωής:
Με πνευματική διάσταση
- Αυτοδέσμευση για αναζήτηση της πνευματικής αξίας της ζωής πέρα από τον υλικό κόσμο.
Με κοινωνική διάσταση
- Συμμετοχή στην κοινωνική ανάπτυξη, σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Προαγωγή της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.
Με προσωπική διάσταση
- Ανάπτυξη του αισθήματος της ατομικής ευθύνης και της ελεύθερης έκφρασης απόψεων με υπευθυνότητα.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) ιδρύθηκε με το Νόμο 1066/1917, είναι 'Iδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εδρεύει στην Αθήνα. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από την Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος. Η Γενική Συνέλευση έχει πανελλήνια αντιπροσώπευση.

Γενική Εφορεία

Σκοπός του ΣΕΠ είναι η παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα αγόρια και κορίτσια με την εφαρμογή του "προσκοπικού συστήματος" που συντελεί στη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα και στην προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως μέσα από την ομαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι, μέσα στα πλαίσια διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης της νεολαίας, που ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.

Σκίτσο του Baden Powell

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων λειτουργεί από το 1910 σ'όλη την Ελληνική επικράτεια και σε πολλές Ελληνικές κοινότητες του Εξωτερικού. Απασχολεί παιδιά και εφήβους από 7 μέχρι 19 ετών που χωρίζονται σε τρείς κλάδους ανάλογα με την ηλικία τους. Τα Λυκόπουλα από 7 έως 10 χρονών, τους Προσκόπους από 11 έως 14 χρονών και τους Ανιχνευτές από 15 εως 19 χρονών. Και οι τρείς Κλάδοι λειτουργούν με την επίβλεψη και την ευθύνη εκπαιδευμένων ενηλίκων εθελοντών στελεχών που τους βοηθούν ν'ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και να διαπαιδαγωγούνται στην συνεργασία και την υπευθυνότητα. Το Προσκοπικό πρόγραμμα καλλιεργεί την αυτενέργεια των παιδιών και την ενεργό συμμετοχή τους στην διοίκηση των Τμημάτων στα οποία ανήκουν.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων από το 1910 έχει συνεχή παρουσία και προσφορά στην Ελληνική κοινωνία. Με τις υπηρεσίες του στους εθνικούς αγώνες, στην Μικρασιατική καταστροφή, στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, στη Μέση Ανατολή, στην Εθνική αντίσταση και στην Κυπριακή τραγωδία, οι Πρόσκοποι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους ακόμα και τη ζωή τους για την Πατρίδα. Ακολουθήστε το παρακάτω λινκ για να διαβάσετε περισσότερα για την Ιστορία του Προσκοπισμού στην Ελλάδα.

Πρόσκοποι-Νοσοκόμοι

Οι Πρόσκοποι προσέφεραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο. 'Oταν και όπου χρειαστεί. Σε σεισμούς, πυρκαϊές, ακριτικά χωριά και στο στερημένο παιδί. Οι υπηρεσίες τους έχουν αναγνωρισθεί και τιμηθεί από την Πολιτεία. Σήμερα το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με 25.000 μέλη, είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη απ'όλες τις Οργανώσεις νέων στην Ελλάδα. Χιλιάδες φίλοι και γονείς συμμετέχουν ενεργά σε Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης και μαζί με τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων στηρίζουν και βοηθούν το έργο που γίνεται στα Προσκοπικά τμήματα.

Λυκόπουλο, Πρόσκοπος, Ναυτοπρόσκοπος, Βαθμοφόρος

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι μια σύγχρονη Κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες. Αγκαλιάζει όλα τα σύγχρονα προβλήματα της νεολαίας μας. Το Κράτος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι φορείς, υπολογίζουν στην παρουσία των Προσκόπων και δέχονται τις προτάσεις τους για θέματα που απασχολούν την νεολαία. Απ΄την εκπαίδευση μέχρι την ανεργία και τα ναρκωτικά μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος.

Προσκοπική Φιγούρα

Το ΣΕΠ, με το έργο που παρουσιάζει, ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και συνεχίζει τη δράση του με τις καλύτερες προοπτικές, με την πίστη και τον ενθουσιασμό των Μελών του.

Οι Πρόσκοποι μαθαίνουν: Οι Πρόσκοποι ενδιαφέρονται για:
Να συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων στα θέματα που απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν

Να συνεργάζονται μέσα στην κοινωνία για να επιτυγχάνονται κοινοί στόχοι και ενδιαφέροντα

Να συμμετέχουν σε προγράμματα στα οποία συμπράττουν Πρόσκοποι από αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες για το γενικότερο καλό του πλανήτη

 • την απόκτηση κοινωνικών εφοδίων
 • την εκπαίδευση στην οικογενειακή ζωή
 • την επικράτηση της ειρήνης
 • την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νέων
 • τη βελτίωση του τρόπου ζωής
 • την υγεία των παιδιών
 • την προσαρμογή των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • την πρόληψη κατά των ναρκωτικών
 • τον αναλφαβητισμό
 • τη βοήθεια προς τους μετανάστες
 • την προστασία του περιβάλλοντος
 • την αναδάσωση
 • την διάσωση των πηγών ενέργειας

Η Προσκοπική Υπόσχεση

"Υπόσχομαι στην τιμή μου,
να εκτελώ το καθήκον μου
στο Θεό και την Πατρίδα,
να βοηθώ κάθε άνθρωπο
και σε κάθε περίσταση
και να τηρώ το
Νόμο των Προσκόπων"

Προσκοπική Υπόσχεση

Ο Νόμος του Προσκόπου

1. Ο Πρόσκοπος λέει πάντα την αλήθεια και κρατά τον λόγο του.
2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους Νόμους.
3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένειά του και την Κοινωνία.
4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος και ευγενής προς όλους και αδελφός με τον Πρόσκοπο.
5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του.
6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.
7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.
8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίζει για την καλή χρήση του χρόνου.
9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις ικανότητές του.
10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση και αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

 

Προφίλ